» Archief
Brief Bude Holding nu voor iedereen te lezen:

Zoals eerder reeds aangekondigt is Budé Holding uit Meerssen/Maastricht bezig ondernemers uit de regio Stein op te roepen zicht te verzetten tegen de komst van Hornbach naar de gemeente Stein. Hieronder gemakshalve nu voor iedereen te lezen de brief van Budé Holding.


De ondernemers in de regio SteinBetreft: Hornbach Stein Maastricht, 15 september 2008Geachte mevrouw/heer,


Zoals U wellicht weet exploiteert Bude Holding een Karwei in Elsloo.
In 2002 heeft bude een onderzoek laten uitvoeren door Etil Maastricht over de ontwikkelingsmogelijkheden van de detailhandel in de Westelijke Mijnstreek.


Dit onderzoek heeft als uitkomst dat op basis van de consumentenbestedingen er met de huidige structuur van detailhandelsvestigingen de bestedingsruimte in de Westelijke Mijnstreek volledig is ingevuld. Daarbij komt nog de laatste berekeningen van de bevolkingsgroei, die ook voor de Westelijke Mijnstreek een behoorlijke krimp te zien zal geven. De bevolkingsaantallen lopen nu reeds achteruit.

Onlangs heeft U in de media kunnen lezen, dat Hornbach zich in de Westelijke Mijnstreek wil vestigen. Zoals U weet wil Hornbach een vestiging die tenminste 15.000 m2 groot is . De komst van een dergelijke gigant zal zeker leiden tot ontwrichting van de huidige detailhandelsstructuur, niet alleen in de doe-het-zelf-sector, maar ook alle bedrijven in de regio die ongeveer hetzelfde assortiment voeren als de Duitse gigant Hornbach. Bestedingen bij de huidige bedrijven in deze sfeer zullen terug lopen en de toekomst van de bestaande bedrijven zal zeker groot gevaar lopen er zullen zeker bedrijven zijn die hun deuren moeten sluiten.

Hornbach wilde eerst een vestiging op het Gardenz-terrein. Het gemeentebestuur van Gelee/Sittard heeft dit echter afgewezen om begrijpelijke redenen. Het gemeentebestuur zag namelijk dat de komst van Hornbach een volledige ontwrichting te weeg zou brengen van de detailhandelsstructuur in de regio Geleen/Sittard.

Hornbach heeft nu zijn steven gewend naar het terrein van Macintosh in Stein. Het gemeentebestuur van Stein heeft enthousiast gereageerd en wil alles in het werk stellen om de komst van Hornbach naar Stein mogelijk te maken. Het gemeentebestuur is thans bezig om politiek en betrokken organisaties te benaderen om hun voor het standpunt van het gemeentebestuur te winnen.

Om de komst van een Hornbach te keren, is het noodzakelijk nu reeds aan het college en de gemeenteraad van Stein te laten weten dat de komst van een Hornbach onwenselijk is, ook voor u en uw onderneming/bedrijf.

Om de inspanningen te kunnen coördineren zouden wij U willen vragen om bijgevoegde antwoordstrook naar ons te retourneren. Nadat wij deze hebben ontvangen willen wij U uitnodigen voor een gesprek om de mogelijke strategie te bepalen.

Ik hoop dat U in volle gatalen zult reageren.Met vriendelijke groet,

N.J.L.L. Vossen,
Directeur


------------------------------------------------------------------

ANTWOORDSTROOKTe sturen aan:

Karwei Elsloo t.a.v. de heer N.J.L.L. Vossen, Postbus 92, 6230 AB Meerssen
Naam bedrijf:……………………………………………….

Adres:………………………………………….

Naam Vertegenwoordiger:………………………………….Wil graag Wel/Niet* deelnemen aan een gesprek over de komst van een Hornbach vestiging in Stein.· Doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum:………… Handtekening:…………

-----------------------------------------------------------
Geen KvK in Sittard-Geleen

Het nieuwe hoofdkantoor (back-office) van de Kamer van Koophandel Limburg komt in Roermond (dat wel slagvaardig is). Dat heeft het bestuur van de Kamer van Koophandel Limburg bepaald. Behalve Roermond waren ook Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Weert kandidaat. Begin dit jaar fuseerden de twee Limburgse Kamers van Koophandel. MKB, LWV en LLTB willen graag samen met de KvK in een gebouw. De drie werkgeversverenigingen hebben een meerderheid in het bestuur van de KvK. De keuze voor Roermond is maandagavond gemaakt. Het gaat om circa 100 werkplekken. Het gebied rondom Sabic blijft akelig leeg! (door eeuwig geneuzel)
Tegen de Limburger zegt de teleurgestelde wethouder Meekels: "Ik vind het een minachting van zestig procent van de Limburgse ondernemers die in Zuid-Limburg zitten. Ik zou vrede hebben met de keuze voor Roermond als die keuze objectief en transparant zou zijn. Maar dat is de procedure niet geweest. Het bestuur heeft onze kandidatuur nooit serieus genomen (gek he ??) . We hebben een bidbook voor ze gemaakt, aanvullende informatie gegeven. Op drie vragen na, hebben we nooit meer iets van de KvK gehoord. Ze wilden alleen weten wat de grondprijs was, wat we voor hen konden doen en hoe snel het klaar kon zijn."

Conclusie: Sittard-Geleen (dat zich 2e stad van Limburg noemt) krijgt het maar niet voor mekaar zich als 2e stad van Limburg op de kaart te zetten. De Gemeente rommelt langdurig met bedrijventerijnen als GARDENZ en bedrijvenstad Fortuna.
De leegstand duurt al jaren en lijkt op deze manier niet opgevuld te worden.

Is er dan niemand die zich eens gaat afvragen WAARAAN dit dan ligt ?? De vriendjespolitiek binnen de gemeente, de spelletjes die er gespeeld worden, of is het onkunde binnen de gemeenteraad ? In elk geval is het wel wat dit gemeentebestuur verdient, maar triest voor de burger dat er niemand is die het heft in handen neemt en opstaat om orde op zaken te stellen, maar blijkbaar kan dit niet onder het huidige bewind van het GOB.

-----------------------------------------------------------
Retailcommissie DÉ zwakke plek van de gemeente.

Wat al langer bekend was begint nu ook langzaam uit te komen naar de buitenwereld, de retailadviescommssie is de zwakste schakel binnen de gemeente Sittard-Geleen. Het CDA legt haar vinger op de pijlijke plek binnen de gemeente en wil helderheid.

Zo werd er in November en December 2007 spoedoverleg gepleegd tussen de wethouders Guyt (foto) en Meekels met één enkel lid van de retailadviescommissie, dit is wellicht iets wat stinkt !

Verder wordt er gesproken over Gardenz: Hornbach veroorzaakt een prijzenslag dat voor anderen bedrijven met die een zelfde assortiment voeren (GAMMA), de huisvestingskosten onevenredig staan ten opzichte van de opbrengst. Velt deze retailadviescommissie dan wel een professioneel oordeel over deze zaak ?

Verder zijn de agendastukken en de notulen van de vergadering van 10 september spoorloos verdwenen, in deze vergadering wordt de conceptvisie van de retailadviescommissie besproken. Het CDA wil deze dan ook alsnog graag ontvangen.

Er is ook geen vergelijk te maken tussen het concept retailstructuurvisie zoals wordt gezegd en de definitieve versie, omdat deze beiden niet zijn toegevoegd aan het dossier en ook het verslag van deze discussie ontbreekt.
Kortom de hele retailadviescommissie STINKT !!

-----------------------------------------------------------
Notulen bewust verdwenen.

Zondag 8 juni 2008,

Na lang aandringen hebben de raadsleden dan eindelijk de notulen van de retailadviescommissie mogen inzien, maar opmerkelijk genoeg zijn er een aantal verdwenen die wellicht een nieuw licht kunnen schijnen in de zaak Hornbach.

Zo zijn de data niet chronologisch en zijn de verslagen van de extra vergaderingen over het concept rapport van DTNP spoorloos. In deze vergaderingen is de retailstructuurvisie wel besproken maar staat er niets van op papier. Als dit alles dan nog niet duidelijk is...

De stadspartij heeft hierover een aantal vragen gesteld en wil dat de verdwenen stukken boven tafel komen. Eerder ( 27 augustus 2007) lekten er ook al stukken uit over de reatailadviescommissie en toen burgerraadslid Schols hierover vragen wilden stellen en dan met name over de positie van Dhr. Stevens in de retailadviescommissie werd dit alles gauw afgewimpelt.

Bron: www.dedorpskrant.nl-----------------------------------------------------------
Hornbach richt zich op locatie Stein.

Zaterdag, 17 mei 2008

Het kon niet langer uitblijven de gemeente Sittard-Geleen heeft er nadrukkelijk op aangestuurd Hornbach vertrekt uit Geleen en richt zich op de voormalige Superconfex locatie in de gemeente Stein.

Hornbach is, zoals te lezen is in Dagblad de limburger, in vergaande onderhandeling met de Arnhemse eigenaar van het voormalige superconfex pand de Westermeijer Groep, in gesprek over aankoop van het perceel.

„Het is in onze ogen de meest kansrijke locatie qua ligging en oppervlakte,” bevestigt een woordvoerder van Hornbach. „Zodra de deal met de eigenaar rond is, gaan we de gemeente Stein vragen het bestemmingsplan te wijzigen.” Die procedure kan nog circa negen maanden in beslag nemen.

Hornbach keert tuinboulevard Gardenz in Geleen rond de zomer definitief de rug toe. Het bedrijf besloot te verkassen nadat de gemeenteraad van Sittard-Geleen had besloten geen toestemming te verlenen aan uitbreiding van het bedrijf met 10.000 vierkante meter.

Wordt vervolgd..


-----------------------------------------------------------
Roermond wel slagvaardig als gemeente.

In Roermond openede gister het gloednieuwe Retail park met maar liefst 35.000 vierkante meter winkeloppervlakte, ketens als de Albert Heijn, de MediaMarkt en de Blokker zijn er te vinden en ook Knibbler (weg uit Sittard) is daar aanwezig. De komende vijf dagen wordt de opening gevierd door tal van activiteiten te organiseren in het nieuwe winkelpark. Die zullen worden gehouden tot en met Tweede Paasdag.

Roermond waar wellicht in de toekomst ook "krimp" zal plaatsvinden durft wel te kiezen voor een bovenregionale aantrekkingskracht waar Sittard-Geleen alleen maar kiest voor meer leegstand wat automatisch ook weer meer "krimp" betekent.

Het zal ons benieuwen hoe lang dit politieke spel wat in Sittard-Geleen gespeelt wordt nog de voorkeur krijgt boven werkgelegenheid en aantrekkingskracht van de hele regio.
Duidelijk is wel dat Sittard-Geleen steeds meer terrein verliest en dat de tijd zeker begint te dringen !

-----------------------------------------------------------
Zal de dorpspolitiek die momenteel wordt bedreven binnen de gemeente Sittard-Geleen de doodssteek zijn voor het al noodlijdende Gardenz ??? Tot op heden lijkt Dhr. Meekels alleen nog maar anderen verantwoordlijk te houden voor Gardenz, zo zouden andere omliggende gemeenten zich ook maar verantwoordelijk moeten voelen voor Gardenz. Maar dat de wethouder en zijn volgelingen eerst maar eens hun eigen verantwoording nemen, zij zijn het immers die de ene na de andere ondernemer de stad uit jagen.-----------------------------------------------------------
Hornbach mag van de gemeente Sittard-Geleen een halve bouwmarkt bouwen op de huidige locatie aan de Einighauserweg. Een halve bouwmarkt ? wat verstaat de gemeente hier eigenlijk onder ?? Liggen er niet al genoeg halve bouwmarkten in de gemeente, die allemaal artikelen verkopen die elders in de stad thuishoren ?

Van de gemeente mag er een Hornbach komen met 5000m2 doe het zelf artikelen (maar de vraag is wat verstaat de gemeente hieronder) en 7000m2 tuingerelateerde artikelen. Een totale oppervakte van 12000m2. Met deze oppervlakte zouden de stadscentra 15% omzet verlieshebben al vraag ik me af waar in de stad verkopen ze bouwmaterialen ?

Bij een oppervlakte van 18000m2 zou er sprake zijn van duurzameontvrichting volgens het adviserende DTNP rapport.
Het Collerge (wat helemaal geen stemrecht heeft) neemt vervolgens dit advies gewoon over zodat ze zelf geen beslissing hoeven nemen en niemand zijn vingers brand aan deze zaak.

Wij hopen dat de raad wel het lef heeft dit rapport naast zich neer te leggen en wel een beslissing durft te nemen die goed is voor de stad, burgers en alle winkels in de binnenstad en omstreken.

-----------------------------------------------------------
Dinsdag 22 januari 2008,

Reporters van de Dorpskrant houden zich vandaag op aan het Hub Dassenplein, waar in de loop van de morgen witte rook wordt verwacht uit het luchtafvoerkanaal van de black box. Daar is het College van B&W vroeg in de ochtend in vergadering bijeengekomen om definitieve besluiten te nemen over de Retailstructuurvisie voor ons dorp. Na afloop van de vergadering zal pontifex maximus Meekels namens het College een officiële verklaring afleggen over de genomen besluiten.

Hoewel er geen mededelingen worden gedaan omtrent het verloop van de vergadering, heeft de redactie van dit orgaan inmiddels uit betrouwbare bron vernomen welke beslissingen het College van zins is te nemen. In de eerste plaats houdt het College vast aan het uitgangspunt dat uitbreidingen van het winkelareaal ten strengste verboden zijn, tenzij de gemeente geld voor stedelijke projecten zoals DE DOBBELSTEEN nodig heeft. Dus: nieuwe winkels alleen wanneer het de gemeente uitkomt. De ontwikkeling van nieuwe winkelgebieden wordt exclusief voorbehouden aan een paar bevriende projectontwikkelaars. Cowboys die de markt verstoren met voor retailzaken aantrekkelijkere aanbiedingen dienen het dorp met pek en veren te verlaten.

Op basis van dit uitgangspunt kan het College in de concrete dossiers Hornbach en Mediamarkt komen tot volledig transparante besluiten. Het College acht een uitbreiding in het segment bouwmarkten door andere partijen dan de Gamma onwenselijk. Het College benadrukt overigens dat het de directie van Hornbach is die besloten heeft het tuincentrum naast Gardenz te sluiten. De Mediamarkt wordt door het College verplicht om in ons dorp drie vestigingen te openen: één op DE DOBBELSTEEN (omdat dit project anders niet betaald kan worden), één op de Brugstraat (zodat er na de verhuizing van Albert Heijn naar het stadion geen nieuwe supermarkt in het pand van Boels komt) en één aan de Annastraat (omdat die van Geleen zich anders gepasseerd voelen).

In DE DOBBELSTEEN zullen naast de Mediamarkt ook flagstores van Nike, Apple en Nettorama worden gevestigd, zodat de interne en externe omgeving van dit levendige stadshart een dynamische uitstraling krijgt die doet denken aan het Quartier Latin in Parijs, Portobello Road in Londen of SuyderSee in Dronten.

Tenslotte wil het College bureau DTNP hartelijk dank zeggen voor het overdoen van alle rekensommetjes die vijf jaar geleden ook al eens gedaan zijn. Met een visie heeft het werkstuk van DTNP weliswaar niets te maken, maar de onontwarbare cijferbrij zorgt gegarandeerd voor een volstrekte chaos in de gemeenteraadsvergadering. Daarmee heeft DTNP perfect aan de opdracht van het College voldaan.

Pontifex maximus Meekels kijkt met voldoening terug op het besluitvormingstraject over de retailstructuurvisie. Hij zal in zijn officiële verklaring spreken over een complex dossier dat gepaard gaat met emoties waarin het College tot een afgewogen besluit is gekomen dat zorgt voor een duurzame ontwikkeling van Sittard-Geleen als winkeldorp binnen verantwoorde kaders. Hij kijkt met vertrouwen uit naar de behandeling in de gemeenteraad.

Bron: www.dedorpskrant.nl

-----------------------------------------------------------


Zondag 20 januari 2008,

Omdat de definitieve beslissing over de bouwmarkt in geleen is uitgesteld tot na de nieuwe onderzoeks resultaten heeft het personeel van Hornbach Geleen besloten mee te gaan in de carnavals optochten te Sittard, Geleen en Beek. Het betreft hierbij de kinderoptocht op 27 januari in Sittard en de grote optochten in Geleen en Beek op 3 en 4 februari.

De bouw van de wagen is reeds al gestart en ook is er al gedacht aan wat uit te beelden, eventuele foto's van de bouw van de wagen komen zo spoedig mogelijk op deze site terrecht.

-----------------------------------------------------------


Een nieuw jaar, een nieuwe ronde dus nieuwe kansen ??? De tijd zal het ons moeten leren want verder weten wij ook nog steeds niks. De kerst en nieuwjaar werd ons nog in alle rust gegund, maar in het nieuwe jaar komt de onduidelijkheid alweer om de hoek kijken. Wat gaat er met onze vestiging in Geleen gebeuren, wat gaat het nieuwe onderzoek brengen ? Komt er aan het licht dat er van de cijfers uit het eerste rapport niks klopte ? Of liegen de cijfers niet en is er daadwerkelijk sprake van duurzame ontvrichting ?

Wij wachten met spanning de uitkomst van het rapport af, en ondertussen zullen wij proberen op welke manier dan ook de aandacht op dit onderwerp vast te houden. Wij hopen in elk geval dat er eindelijk duidelijkheid komt voor iedereen.

-----------------------------------------------------------


Donderdag 13 december 2007,

Tijdens de raadsvergadering gisteravond in Geleen zijn de beiden partijen (Hornbach en de Gemeente) nader tot mekaar gekomen. Tijdens het debat leek het er in eerste instantie helemaal niet op dat er ook maar enige vorm van toenadering zou komen.
Het was vooral de oppositie partijen die voor waren tegen de coalitie partijen die fel tegen waren.

Dit alles veranderde echter toen Wethouder Meekels aan het woord kwam en vertelde dat beide partijen nagenoeg op één lijn zaten, maar dat er door een "juridisch" verschil geen overeenkomst was gemaakt. De raad stuurde Meekels met Hornbach-advocaat Gijs Heutink weg om alsnog overeenstemming te bereiken.

Die overeenstemming kwam er alsnog, deze houd in dat er nóg een onderzoek komt naar de uitbreiding van Hornbach en dat er dan 21 februari 2008 een definitieve beslissing zal volgen over het wel of niet uitbreiden van Hornbach in Geleen.-----------------------------------------------------------

Dinsdag 11 december 2007,

A.S. Woensdag 12/12/'07 is het erop of eronder in de raadsvergadering op het gemeentehuis in Geleen. Na de vele bezoeken aan diverse fracties, B&W en de diverse contacten met de media is dit de dag waarop er knopen worden doorgehakt, ondertussen hebben wij ruim 9000 handtekeningen weten op te halen voor de uitbreiding van ons filiaal in Geleen.

Wij hopen dat de Gemeente een weloverwogen besluit gaat nemen en zeker niet onder de indruk zal zijn van het vehaal van onze blauwe vrienden. Daar er nog nergens een zaak dicht ging door de komst van Hornbach. En van ons hoeft er dan ook niemand weg en niemand te vrezen voor zijn of haar baan, wellicht wel voor hun monopoly positie in deze gemeente.

In elk geval willen wij iedereen die ons heeft gesteund de laatste tijd van harte bedanken en wij hopen dat wij u nog lang van dienst kunnen zijn in Geleen.

Dus raadsleden van Sittard-Geleen doe uw werk en neem de juiste beslissing, ook in het belang van onze gezinnen en onze toekomst !!


-----------------------------------------------------------


Zaterdag, 1 december 2007

De GAMMA Directie krijgt een 10 voor het na apen van akties van anderen. Het bedrijf is begonnen met het inzamelen van handtekeningen, met als doel: het behouden van haar monopoly positie in de gemeente Sittard-Geleen. Met het in het bezit hebben van 3 van de 4 doe het zelf zaken in de gemeente (2 GAMMA's en 1 Karwei allen intergamma) verspreid over de hele stad is dat wel duidelijk zo.

De aktie's van het personeel van Hornbach hebben nooit de bedoeling gehad om GAMMA aan te vallen, wij vechten alleen voor onze baan, en wat ons betreft mogen beide bedrijven naast elkaar blijven bestaan en zien wij ook niet in waarom dit niet kan. Ook het personeel van GAMMA mag wat ons betreft gewoon hun boterham daar verdienen want er is niks mis met eerlijke concurentie.

Maar GAMMA gaat hierbij nu wel te ver, ze vragen klanten letterlijk te tekenen TEGEN Hornbach. En waarom, waar is het bedrijf zo bang voor ?? Het verliezen van haar monopoly positie ?? Maar als de directie van GAMMA denkt op deze manier over de rug van haar medewerkers hun geleijk te halen moeten zij dit vooral zo doen.
En dan vooral met de beschuldigende vinger naar anderen blijven wijzen en daar waar wij geen mensen en anderen bedrijven aanvallen, zij dit wel doen !!-----------------------------------------------------------

Vrijdag 30 November 2007,

Een dag na de commissie vergadering in Geleen is één ding overduidelijk n.l. dat de commissie duidelijk aanstuurt op een uitstel over de zaak Hornbach tot februari. En daarmee kiezen zij voor de weg met de minste weerstand, daar het "probleem" zich dan wel vanzelf zal oplossen.

Want niemand zal ons wijs maken dat partijen die nu tegen zijn, opeens na drie maanden voor zullen zijn ?? Of zou dit dan moeten komen door de belachelijke argumenten van GAMMA ?? Meer luchtvervuiling door de komst van Hornbach ??
We liggen al pal naast een groot gemiebedrijvencomplex dus om nu te beginnen over luchtverontreiniging ??

En een toename van het verkeer door de komst van Hornbach ?? De Urmonderbaan is nu ook elke ochtend goed gevuld dus waar daar het probleem ligt ??

Maar goed de argumenten van de politiek, de ontvrichtende invloed van Hornbach op de stadscentra ?? Is er ook weer één om vraagtekens bij te zetten, immers in de centra van Sittard-Geleen liggen géén winkels die cement en dergelijke verkopen dus wat moet Hornbach daar dan ontvrichten ??

Nee, gemeente zo iets proberen tegen te houden wat voor Gardenz een enorm goeie zet zou zijn, is niet alleen ontzettend stom !! Maar het is in belang van de werkgelegenheid ook nog eens onverantwoord !! En hoe wenst u dat uit te leggen aan uw burgers ??

Kortom een vergadering om grote vraagtekens bij te zetten of deze raad wel denkt aan het belang van de stad en haar burgers.

-----------------------------------------------------------


Dinsdag 27 November 2007,

Alle partijen zijn nu bezocht en de argumenten zijn uitgewisseld dan wel aangehoord. Nu is het aan de fracties hierover te beslissen en hun standpunt hierover in te nemen. Van enkele partijen is een standpunt redelijk zichtbaar, weer anderen houden zich op de achtergrond hierover.

Over blijft nog het gesprek met B&W op 4 December aanstaande en de trip naar Hornbach Kerkrade op 1 December. De spanning over de te nemen beslissing neemt met de dag toe, wij hopen dan ook dat dit een goed overwogen beslissing zal worden die goed is in het belang van de hele gemeente.

Wij zullen in elk geval niet rusten voor de definitieve uitspraak van de raad op tafel ligt !!

-----------------------------------------------------------


Donderdag, 22 november 2007,

Dankzij een goeie aktie van de aktiegroep Hornbach Geleen met 12 personen vanavond gehouden bij het gemeentehuis in Geleen is Hornbach teruggezet op de agenda van de commissie op 29 November. In eerste instantie stond dit punt al op de agenda maar was dit eenzijdig door een aantal partijen van de agenda geschrapt.

Maar mede door aandringen van Dhr. Pieters die dit vanavond ter sprake bracht en de steun van andere raadsleden hiervoor komt dit punt alsnog op de agenda. Hiermee krijgen wij van de aktiegroep in elk geval onze spreektijd terug die ons eerder was ontnomen.

De discussie over de retailstructuurvisie is al eerder eens uitgesteld, waarna er is afgesproken in de raad dit uiterlijk begin 2007 opnieuw aan de orde te stellen. Maar inmiddels zijn wij al driekwart jaar verder en wil het college wederom vooruitschuiven.
Voor ons als personeel van Hornbach zou dit betekenen dat de verkoop van de vestiging in Geleen zeer dicht bij zou komen.

En dat te bedenken dat een wethouder die economie in zijn portefeuille heeft ook nog in de regionale dagbladen durft te zeggen dat een vertrek van Hornbach niet relevant is in deze discussie. Het gaat hier nog wel om werkgelegenheid ! !

In elk geval gaan wij er nu nog alles aan doen om te zorgen dat er 12 December ook een besluit gaat komen in de raad over het punt Hornbach, iets wat na zes jaar wel eens tijd wordt !!


-----------------------------------------------------------


Woensdag, 21 november 2007,

Vanmiddag zal de aktiegroep de Mediagroep Limburg een bezoek brengen om daar hun stadpunten duidelijk te maken en te vertellen hoe nu verder te gaan. Duidelijk zal zijn dat de aktiegroep zich niet wenst neer te leggen bij het verschuiven van de uitspraakdatum van de gemeenteraad.

We wachten nu al zes jaar op duidelijkheid en inmiddels wordt het zo stil aan wel tijd dat de gemeente eens duidelijkheid geeft, wij willen ook weten hoe het met onze toekomst en ons werk zit !! Ook wordt er vandaag een artikel uitgebracht in de Trompetter over de aktiegroep en haar standpunten, wij zullen op de deur blijven kloppen bij de gemeente, ze zullen weten dat wij er zijn !!

-----------------------------------------------------------

Dinsdag, 20 november 2007,

Gisteravond is de aktiegroep in gesprek geweest met de fractie's van een aantal partijen en werd wederom maar weer eens duidelijk dat Hornbach niet mag bouwen door een lullig bestemmingsplan uit 1957 !! Zoals men bij de VVD al zei: "waar hebben we het in godsnaam toch over ??" Zo weinig argumenten tegen en zoveel goeie argumenten voor, dat zeiden meerdere partijen zelfs.

Maar het grootste probleem nu is en blijft de tijd, verschillende fractie's hebben de aktiegroep dan ook uitgelegd dat JUIST DOOR de aktiegroep er nu uitstel wordt aangevraagd. Zonder de duidelijke akties zou naar alle waarschijnlijkheid het advies van bureau DTNP overgenomen worden en dus geen Hornbach bouwmarkt komen, maar het is en blijft frustrerend om na zoveel werk wederom te worden tegengehouden en vooral waardoor ??

Enige houwvast bied mischien wel het wellicht het burgerinitiatief om zonodig toch een uitspraak van de raad op de agenda te krijgen en zo een uitstel te omzeilen. Vandaag zal de aktiegroep zich dan ook buigen over dit voorval, en dit zeker niet uitsluiten onder het motto: de aanhouder wint !!-----------------------------------------------------------Donderdag 15 november 2007,

De aktiegroep Hornbach Geleen is momenteel volop bezig met het voorbereiden op de commissie vergaderingen op 22&29 November en op 6 December in Geleen.
Er werden afgelopen maandag al 3 politieke partijen benaderd en ook voor komende maandag en woensdag staan er afspraken op het programma. Zelf de burgemeester kwam vanavond even naar de aktievoerders bij het gemeentehuis en bood hen een gesprek aan met B&W, iets wat de aktiegroep zeker niet zal afslaan.

De gesprekken van afgelopen maandag met diverse politieke partijen verliepen naar wens, wij hebben onze argumenten op tafel gelegd en hierover gesproken. Echte tegenargumenten hebben wij nog niet gehoord, maar wij geven wel aan dat het ons ernst is, de klok tikt in het nadeel van het personeel van Hornbach Geleen.

Hornbach zal op 1 maart het huidige boekjaar afsluiten en dan gewoon willen weten waar ze aan toe zijn, met de huidige druk van de brandweer om te investeren in de veiligheid zullen ze bij een negatief oordeel zeker sluiten en elders een onderkomen zoeken. Wij zijn dan ook verast dat de gemeente de beslissing van 12 december wil verschuiven naar ergens in januari, aan ons de taak dit te voorkomen, de tijd dringt.

In elk geval zal een definitieve verschuiving wellicht leiden tot meer en of andere akties dan nu, het is gewoon de hoogste tijd voor een uitspraak en willen de gemeente dat duidelijk maken, wij willen ook onze baan niet verliezen daar kan en mag de gemeente haar ogen toch niet voor sluiten.

Wij zullen in elk geval nog met de resterende partijen gaan spreken de komende week en hopen hen te kunnen overtuigen, als we alle partijen hebben gehad weten we allicht meer dan nu en hopen dat er een goede en eerlijke uitspraak komt.

Wij gaan in elk geval nog spreken in de 3 bovengenoemde commissie vergaderingen en zien waar het schip strand, de aanhouder wint ! ! En samen staan wij sterk en zullen ons ook sterk blijven maken tot het bittere eind ! !

-----------------------------------------------------------


De Heer de Boer (fractie voorzitter van de PVDA) liet eerder in de trompetter al van zich horen, maar op www.dedorpskrant.nl vonden wij opnieuw een leuk stukje tekst van de Heer de Boer:

Ik spreek de hoop uit dat deze raad in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid voor onze stad wil nemen. Een hoop die ik na de “juni-discussie” in deze raad eigenlijk niet meer had. Waarbij coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar stonden en er geen discussie op argumenten plaatsvond. Dat is in niemands belang geweest, in de laatste plaats in het belang van onze burgers die we toch centraal willen stellen. En verhouding van 20 stemmen “voor” (coalitie) tegen 17 “tegen” (oppositie) levert weliswaar een democratische meerderheid op, maar frustreert tevens de verhoudingen in deze raad.

Duidelijke taal van deze man die eerder al zei dat de discussie rond Hornbach nog niet is gesloten.

Verder op deze site ook nog een stuk tekst van Fred den Rooijen van de Stadspartij SGB onder de kop WIJZE WOORDEN:

"De retailstructuurvisie doet ons denken aan Sittard in de jaren vijftig. Daar werden nieuwe initiatieven ook tegengehouden; vooral als ze van buitenaf kwamen. Het resultaat was dat de mensen niet meer in Sittard, maar in Heerlen of Geleen gingen winkelen."-----------------------------------------------------------

Op de site www.dedorpskrant.nl vinden wij ook nog een arrogant stuk tekst van onze concurent GAMMA. Hierin staat nl. het volgende:

De vele onderzoeken in het verleden, de retailstructuurvisie 2004, de genomen Raadsbesluiten 2004/2005 in onderhavige kwestie, en nu ook de meest recente onderzoeken wijzen allemaal in de zelfde richting. We zullen nu behoedzaam moeten omgaan met expansie om te voorkomen dat in de toekomst leegstand en verpauvering ontstaat in de centra welke crusiaal zijn voor ons fijnmazig distributienetwerk.

Wij roepen u dan ook op om vast te houden aan het tot heden gevoerde beleid en confom de onderzoeken en (retailstructuur)Visie de gewenste uitbreiding van Hornbach Geleen NIET te honoreren.Tot slot:
Als werkgever waarderen wij de inzet en motivatie van de Hornbach medewerkers, wij willen dan ook met deze medewerkers te zijner tijd graag in contact komen voor een werkplek binnen onze organistaie.

Het bovenstaande artikel is te vinden op www.dedorpskrant.nl en getuigd wel weer van de nodige arrogantie van onze vrienden van de GAMMA, word ongetwijfeld vervolgd...-----------------------------------------------------------
Henk de Boer in de Trompetter.

De fractievoorzitter van de PVDA Sittard-Geleen heeft in de Trompetter van Woensdag 7 November 2007 zijn mening gegeven over het adviesbureau DTNP. In dit artikel staat ondermeer vermeld dat de adviezen van dit bureau nogal wat vragen oproepen o.a. dat een 2e vestiging van Nettorama volgens DTNP onverstandig is maar dat AH wel binnenkort haar 5e !! vestiging binnen Sittard-Geleen opent.

Datzelfde DTNP wil ook niets weten van een uitbreiding van Hornbach in Geleen, ondanks de ruim 6000 handtekeningen die de Aktiegroep Hornbach Geleen al inleverde. Tevens wil Hornbach voor zo'n 20 miljoen investeren en ruim honderd banen Crieëren en toch is dan zo'n adviesbureau tegen.

Dhr. de Boer zegt hier in dit artikel het volgende over: "Hier speelt een aantal zaken een rol. De inrichting van Gardenz, waarvoor een bestemmingsplan moet komen en waarbij de vestiging van niet alleen tuingerelateerde bedrijven aan de orde komt (belang van projectontwikkelaars). De uitbreiding van Hornbach met bouwmarktactiviteiten (dat buiten het bestemmingsplan voor Gardenz valt). De bestaande doe-het-zelf-zaak van Gamma op Gardenz. De uitbreiding van Hornbach met boumwarktactiviteiten vormt daarmee een directe concurrent voor Gamma. Het bureau DTNP geeft in het advies aan dat er in Sittard-Geleen voldoende zaken met dit assortiment zijn. Als consument denk ik: concurrentie is goed voor de (lagere) prijzen die ik moet betalen. Als raadslid moet ik de planologische afweging maken over wat er wel en niet wordt toegestaan. En moet het advies van het bureau DTNP meegewogen worden in de besluitvorming. Daarnaast speelt de toename van de werkgelegenheid bij Hornbach een rol, met name als Hornbach in staat is om ook uitkeringsgerechtigden via stageplaatsen op te leiden tot reguliere arbeidsplaatsen. De discussie is dus nog niet gesloten."

Rest ons van de Aktiegroep Hornbach Geleen nog steeds de vraag of het adviesbureau DTNP wel een degelijk onderzoek heeft gedaan hierover, want Hornbach heeft een veel grotere aantrekkingskracht voor de regio dan een Gamma, Praxis, of Karwei. Wordt wellicht vervolgd....
-----------------------------------------------------------

De Aktiegroep Hornbach Geleen heeft besloten om met onmiddelijke ingang de handtekeningenaktie te hervatten. De aktiegroep is van mening dat het onderzoeksrapport wat door het onderzoeksbureu DTMP is opgesteld niet voledig is.

Het onderzoeksbureau dat is aangesteld door de commisie Stad&Wijk neemt in het advies alleen de regio Sittad-Geleen mee in het besluit, terwijl klanten van Hornbach geleen duidelijk uit een veel grotere omtrek komen dan waar hier vanuit wordt gegaan. Dit onderzoek volstaat voor een supermarkt of een normale bouwmarkt als GAMMA en PRAXIS maar zeker niet voor een HORNBACH. Wij trekken klanten van hele andere regio's en zelfs van buiten onze landsgrens, aldus de aktiegroep.

Verder kunnen wij vraagtekens plaatsen dat een bepaald persoon zitting neemt in deze commisie terwijl deze grote belangen erbij heeft dat HORNBACH vooral niet moet uitbreiden in Sittard-Geleen.

-----------------------------------------------------------


Donderdag 1 november 2007,

De aktiegroep van het Hornbach personeel heeft met een kleine groep de vergadering van de stads en wijk commisie bezocht in het gemeentehuis in Geleen. Dhr Meekels vertelde daar in het kort dat de aktiegroep deze handtekeningen verzameld had en had aangeboden aan de gemeente, nu liggen de stukken ter inzage voor de raadsleden van Sittard-Geleen.

Tijdens deze vergadering werd er veelvuldig gesproken over de diversen supermarkten in de gemeente en dat dit er eigenlijk veel te veel zijn, over Hornbach werd slechts een enkele keer wat gezegd, een aantal opvallende uitspraken : "laat de commissie maar eerst eens met een objectief rapport komen" en "laten wij Hornbach niet vergeten, dit speelt al zo lang het wordt tijd om eens een beslissing te nemen hierover en als wij anderen toestaan uit te breiden moeten we weer anderen dat ook laten"

Maar goed, we zullen moeten wachten dat er beslissingen worden genomen dus later meer...-----------------------------------------------------------

De aktiegroep heeft dinsdagmiddag om 17.00uur tijdens een kort gesprek met Dhr. Meekels de handtekeningen overgedragen aan de gemeente. Hiermee is de handtekeningen aktie die vrij succesvol was ten einde.

De Heer Meekels drukte de aktievoerders op het hart dat de gemeente per definitie niet direkt tegen de komst van Hornbach is, maar dat zij rekening moeten houden met meer bedrijven en banen dan alleen die van het Hornbach personeel. Nietemin worden de zorgen van het personeel mee overgedragen aan de raad als deze a.s. Donderdag haar eerste vergadering heeft over de wijziging bestemmingsplan tuinboulevard.

Het is te hopen dat de gemeente vanuit Hornbach genoeg tijd krijgt om een weloverwogen beslissing te nemen, en voor alle partijen een goed besluit zal nemen. Wij van de aktiegroep wachten in elk geval met spanning af, en hopen er maar het beste van.

-----------------------------------------------------------

Vanmiddag was de laatste handtekeningenaktie van het Hornbach personeel op straat, in het centrum van Geleen was er wederom veel steun maar vooral ook veel positieve reakties van het winkelend publiek en niet voor de gemeente maar vooral voor het personeel van Hornbach !

Voor de gelegenheid had het personeel van Hornbach het spandoek meegenomen naar het centrum en trok daardoor veel bekijks, maar ook gelijk al zonder veel problemen stemmen. Een aantal veel gehoorde reakties in het centrum op een rijtje:
 1. De gemeente Sittard-Geleen is een boevenbende.
 2. De gemeente zijn alleen maar zakkenvullers.
 3. Hornbach moet er komen en komt er toch.
 4. Goeie aktie van het personeel, had al eerder gemoeten.


Kortom aan wiens kant staan de mensen van Sittard-Geleen nu eigenlijk, de gemeente staat gewoon rechtop te slapen en slaat dadelijk de plank helemaal mis !

En de mensen van Geleen, Bedankt !

-----------------------------------------------------------


De Aktie bij het Fortuna Stadion in Sittard leverde in een klein uurtje tijd wel ruim 400 handtekeningen op en heel veel positieve reakties. Wij willen iedereen die hier zijn handtekening geeft gezet dan ook hartelijk bedanken.

Tevens hing er een spandoek in het stadion met daarop de tekst: "ZONDER HORNBACH GEEN TOEKOMST GARDENZ" wij hopen dat dit ook gezien is door raadsleden van Sittard-Geleen.

In ieder geval een goeie aktie en een goed besluit deze toch door te laten gaan ! !

-----------------------------------------------------------


De akties van het Hornbach personeel hebben ook de regionale zender L1 bereikt, L1 plaatste een bericht op teletekst pagina 111 en op internet www.l1.nl, hieronder volgt het bericht wat op internet te lezen is :

Actie voor uitbreiding Hornbach in GeleenHet personeel van de Hornbachvestiging in Geleen wil dat het huidige bedrijf gaat uitbreiden. Om dat voor elkaar te krijgen, gaat het personeel volgende week handtekeningen aanbieden aan de gemeente Sittard-Geleen.

Het gebouw van de bouwmarkt kan niet uitgebreid worden omdat de gemeente het bestemmingsplan niet wil veranderen.
Volgens het personeel is een nieuw en groter gebouw nodig om de toekomst van de vestiging veilig te stellen. Het personeel heeft binnen een week 2500 handtekeningen opgehaald bij klanten en inwoners van Sittard-Geleen. Dinsdag is er een gesprek tussen het personeel van de bouwmarkt en de gemeente.
-----------------------------------------------------------


Zondag 21 Oktober 2007,

De handtekeningen aktie die vandaag werd gehouden tijdens de oktoberfeesten in het centrum van Sittard heeft een kleine 500 handtekeningen opgeleverd. Wij willen dan ook al deze mensen bedanken voor hun geweldige steun en positieve reakties ! ! Tevens stond de aktie vermeld in de Limburgse Dagbladen en was dus zeker een sucses ! !

Waar en wanneer er een vollgende aktie wordt gehouden is al bekend.
 1. Woensdag 24 Oktober Makado Beek ( 14.00uur )
 2. Vrijdag 26 Oktober Fortuna Stadion (onder voorbehoud 18.40uur )
 3. Zaterdag 27 Oktober Markt Geleen ( ??.??uur )


Dus mensen geef daar uw handtekening of kom naar de winkel en steun het personeel van Hornbach Geleen ! !

-----------------------------------------------------------


De handtekeningen aktie in Beek was wederom een succes en er werden weer veel handtekeningen uitgedeeld en positieve reakties gehoord ! ! Wij willen al deze mensen dan ook weer bedanken voor hun geweldige steun !

Hoeveel handtekeningen er precies werden opgehaal is op het moment van schrijven van dit bericht nog niet bekend, wellicht later meer hierover en dan ook een nieuwe totaal stand uiteraard.

De eerstvolgende aktie zal de aktie op vrijdagavond bij het Fortuna Stadion zijn, maar deze is nog even onder voorbehoud. Wij laten zo spoedig mogelijk weten of deze aktie wel of niet door zal gaan. Wel zeker is de aktie op de Markt in geleen, deze is aanstaande Zaterdag, ook dan gaat het personeel weer op zoek naar de vele handtekeningen.
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Handtekeningen per 11/12

 • 1e Ronde (5780)

  2e Ronde (2873)

  Totaal nu (8653)

Poll Hornbach

Chatbox steunhornbach

>>>> Link Partners <<<<<

Last Update

 • woe. 17 oktober 2012

Bezoekers per maand

 • apr. 2009: 142

  mei. 2009: 106

  Jun. 2009: 105

Copyright 2002-2018